vader en pleegkinderen vader en pleegkinderen

Over Jeugdbescherming west

Solliciteer nu

Jeugdbescherming west 

Bij Jeugdbescherming west is geen dag hetzelfde. Ieder gezin en iedere situatie is anders. Ook maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hebben invloed op het werk. Eén ding verandert niet, het kind of de jongere staat altijd centraal en we werken gezinsgericht. Daarom werken er bij ons flexibele medewerkers, met hart voor hun werk, die stevig in hun schoenen staan. Om onze mensen goed toe te rusten voor hun dynamische werkzaamheden, hebben we binnen onze organisatie voortdurend aandacht voor ontwikkeling en scholing.

begeleiden van pleegkinderen

Missie & visie 

Ieder kind moet vanuit een veilige basis kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Helaas is die veilige basis er niet altijd, omdat ouders die niet kunnen creëren of in stand kunnen houden. Soms moet daarom zelfs een rechter ingrijpen; dan komt Jeugdbescherming west in beeld. Vanwege de kwetsbare situatie waarin het kind of jongere zich bevindt, is het belangrijk dat wij ons werk goed en vooral ook zorgvuldig uitvoeren. We werken daarom continu samen met het kind, de ouders, hun netwerk en de betrokken hulpverleners. Ook reflecteren we voortdurend op wat we doen, zodat we blijven leren. Ieder kind blijvend veilig, dat is onze missie. Meer weten over Jeugdbescherming west en onze aanpak? Bekijk dan ook eens onze website.

Onze werkwijze: gezinsgerichte aanpak 

Onze aanpak is gezinsgericht. Dit houdt in dat we altijd werken met het gezin en daarbij ook altijd het kind of de jongere betrekken. We werken volgens de FFP-methode (Functional Family Parole).

We doorbreken patronen binnen het gezin om duurzame veiligheid voor het kind te creëren. We houden hierbij continu zicht op de veiligheid van de kinderen; in geval van onveiligheid raken we betrokken. Onze inzet is fasegericht: in de eerste fase gaat het om verbinden en motiveren, in de tweede fase staat het uitvoeren van het plan centraal, en de laatste fase is een periode van borging.

Jeugdbescherming gezinsbegeleiding
pleegkind jongen

Inclusie & diversiteit 

Bij Jeugdbescherming west is er ruimte voor iedereen, ongeacht o.a. leeftijd, religie, afkomst, gender, seksuele voorkeur en neurodiversiteit. Door diverse perspectieven en ervaringen binnen onze teams zijn wij beter uitgerust om op een zorgvuldige manier naar onze gezinnen te kijken en hen te ondersteunen. Binnen JBwest werken we aan een open, veilige en inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich welkom, gerespecteerd en gewaardeerd voelt en de kans krijgt om diens volledige potentieel te bereiken.

Meer over diversiteit & inclusie bij Jeugdbescherming west 

pleegkind serieuspleegkind serieus

Ook het verschil maken? 
Vind de vacature die bij jou past

Onze 9 kernprincipes

digitaal en fysiek contact jeugdzorg

We praten altijd met het kind

Jeugdbescherming begeleiding en opvang

Eén gezin, één plan, één jeugdbeschermer

jeugdbeschermers

Maatwerk doen waar het de cliënt om gaat

aandacht voor het kind

Doe alleen het waardewerk

jeugdopvang

Wij werken als één team

vader en pleegkinderen

100% schone overdracht

jeugdbescherming

Deskundigheid op de juiste plek en tijd

pleegkind jongen

Continue doorstroom

jeugdopvang en begeleiding

Pull not push

Locaties 

Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor een veilig opgroeiklimaat voor kinderen en jongeren. Dat doen ze in de volgende regio's: Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelde regio), Zuid-Holland Zuid (Dordrecht e.o.), Zuid-Holland Midden (Gouda e.o.), Zuid-Holland Noord (Leiden e.o.) en Haaglanden (Den Haag stad en randgemeenten).

 

Solliciteer direct

Word jij één van onze nieuwe collega's? Vul het sollicitatieformulier hieronder in!

Ben je op zoek naar een stage? Kijk dan op deze pagina!

Nog vragen? Stel ze aan