pleegkind jongen pleegkind jongen

Diversiteit & inclusie

Solliciteer nu

De kracht van het verschil 

Ieder mens is anders. We hebben allemaal verschillende deelidentiteiten, onder andere afkomst, cultuur, religie, geslacht/gender, geaardheid en neurodiversiteit. Samen maken al deze deelidentiteiten ons tot wie we zijn. Door die verschillen hebben we ook allemaal een andere kijk op de wereld. En dat is iets moois: diverse perspectieven dragen bij aan een bredere blik op ingewikkelde vraagstukken, die we daardoor beter kunnen oplossen. Zo maakt variatie elke samenwerking krachtiger en rijker.

pleegkind op bank

Waarom is diversiteit binnen de jeugdbescherming belangrijk? 

Die brede blik is in ons werkveld essentieel. Wij helpen gezinnen met allerlei verschillende achtergronden, waaronder uiteenlopende culturen, etniciteiten en religies, maar ook variaties in gender, geaardheid en neurodiversiteit. Als ons team die diversiteit weerspiegelt, kunnen wij beter en inclusiever meedenken met de mensen die wij proberen bij te staan en daar beter op reflecteren. Niet op basis van onbewuste vooroordelen, maar vanuit echt begrip. Deze zienswijze komt overeen met onze werkwijze volgens de Functional Family Parole (FFP). Met begrip voor de ervaringen van kinderen en hun families kunnen we zo goed mogelijk inspelen op wat ze nodig hebben—en dat is ons doel. Daarnaast kunnen we door aandacht voor diversiteit en inclusiviteit onze medewerkers een fijne werkplek bieden, waarin ze zich uitgenodigd voelen om zichzelf te zijn.

Diversiteit & inclusie bij Jeugdbescherming west 

Diversiteit en inclusie staan bij ons dan ook hoog op de agenda. Jeugdbescherming west is er voor iedereen. Dat geldt voor de gezinnen die wij begeleiden, maar ook voor onze medewerkers. We streven ernaar een organisatie te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn; waar iedereen zich thuis voelt en zich prettig voelt op de werkvloer. We doen ons best om ervoor te zorgen dat jij je gezien en gewaardeerd voelt, wie je ook bent.

bescherming van de jeugd

Samen naar een diverse & inclusieve organisatie 

Dit bereiken we natuurlijk niet met woorden, maar met daden. We zetten ons actief in om van Jeugdbescherming west een (meer) diverse en inclusieve organisatie te maken. Op dit moment doen we dat op de volgende manieren:

  • Projectgroep Inclusiviteit, diversiteit en verbondenheid. Deze projectgroep is in 2023 opgericht binnen Jeugdbescherming west, en bestaat uit vijf mensen met uiteraard verschillende deelidentiteiten. Ons streven? Een veilige, diverse en inclusieve werksfeer in alle lagen van de organisatie. Waar nodig halen we extra expertise in huis om dit doel te kunnen bereiken. Zo volgen de projectgroepsleden verschillende (train-de-trainer-)trainingen om meer te leren over hoe we effectief het gesprek kunnen aangaan over diversiteit, en daarbij iedereen kunnen stimuleren hier bewust mee bezig te zijn.
  • Meer divers werven. Veel functies binnen de jeugdbescherming vragen een hbo- of wo-opleidingsniveau, maar dat betekent niet dat degenen die dit niet hebben bij ons geen plek kunnen vinden. We verwelkomen graag mbo-leerlingen om bij ons hun stage te vervullen, bijvoorbeeld op onze IT-afdeling, bij de servicedesk of bij de receptie. Daarnaast hebben we voor allerlei studierichtingen—zoals maatschappelijk werk, HRM, economie, financiële dienstverlening, rechten, psychologie—stagemogelijkheden voor verschillende opleidingsniveaus. Natuurlijk draait diversiteit niet alleen om opleiding, en kijken we breder dan dat. Zo wordt onze bedrijfskantine bemand door collega’s met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel, via een samenwerking met Middin.
pleegmeisje met paard

Vanuit positiviteit naar verbetering 

Eerlijk is eerlijk: we zijn nog niet waar we willen zijn. We vinden dat Jeugdbescherming west inclusiever en diverser kan én moet worden. Vanuit enthousiasme zetten we ons actief in om dat doel met elkaar te bereiken. We zijn hard bezig met leren, ontdekken en onderzoeken wat we kunnen doen om Jeugdbescherming west een inclusieve werkgever te maken. Nieuwe updates zullen we delen op deze pagina.

Bouw jij mee aan onze diversiteit? 

Maakt ruimte voor inclusie jou enthousiast? Vind je dat iedereen de gelegenheid en veiligheid moet krijgen om zichzelf te zijn? En wil jij helpen dit op een positieve manier te realiseren? Dan verwelkomen we je graag bij Jeugdbescherming west! We kijken uit naar je bijdrage en ideeën, zodat we samen steeds dichter bij ons doel kunnen komen: een diverse en inclusieve jeugdbescherming, voor iedereen.

vader met pleegkinderen
pleegkind serieuspleegkind serieus

Benieuwd of wij een vacature hebben die je past?

Onze 9 kernprincipes

digitaal en fysiek contact jeugdzorg

We praten altijd met het kind

Jeugdbescherming begeleiding en opvang

Eén gezin, één plan, één jeugdbeschermer

jeugdbeschermers

Maatwerk doen waar het de cliënt om gaat

aandacht voor het kind

Doe alleen het waardewerk

jeugdopvang

Wij werken als één team

vader en pleegkinderen

100% schone overdracht

jeugdbescherming

Deskundigheid op de juiste plek en tijd

pleegkind jongen

Continue doorstroom

jeugdopvang en begeleiding

Pull not push

Locaties 

Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor een veilig opgroeiklimaat voor kinderen en jongeren. Dat doen ze in de volgende regio's: Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelde regio), Zuid-Holland Zuid (Dordrecht e.o.), Zuid-Holland Midden (Gouda e.o.), Zuid-Holland Noord (Leiden e.o.) en Haaglanden (Den Haag stad en randgemeenten).

 

Solliciteer direct

Word jij één van onze nieuwe collega's? Vul het sollicitatieformulier hieronder in!

Ben je op zoek naar een stage? Kijk dan op deze pagina!

Nog vragen? Stel ze aan