pleeggezin jeugdopvang pleeggezin jeugdopvang

Inwerkprogramma

Solliciteer nu

Inwerkprogramma jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming west

We vinden het belangrijk dat je het vak rustig eigen kunt maken, op je eigen tempo. Benieuwd hoe jouw inwerkprogramma eruitziet? We vertellen je er graag meer over. 

Als ervaren jeugdzorgwerker heb je al met diverse lastige gezinssituaties te maken gehad. Maar het gedwongen kader van jeugdbescherming vraagt toch wat meer van je. Daarom vinden wij het belangrijk dat jij goed beslagen ten ijs komt. Vanaf de eerste dag dat je bij ons binnenkomt, krijg je persoonlijke aandacht en de ruimte om te leren en te ontwikkelen. Denk aan vakinhoudelijke trainingen, maar ook aan persoonlijke begeleiding en coaching. Wij voorzien je graag van alles wat nodig is om jouw werk op een prettige manier te kunnen doen, zodat je kunt uitgroeien tot een stevige en professionele jeugdbeschermer die zijn vak verstaat! Hier ligt de focus tijdens jouw eerste jaar als jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming west.

Kennismakingsgesprek

Dit doen we online of op kantoor.

Online assessment
Klikgesprek met teammanager
Arbeidsvoorwaardengesprek
Contract
Toegang tot de introductie-app
Scholing via JBweet
Caseload opbouwen

Wat kun je verwachten? 

Hiernaast zie je hoe jouw medewerkersreis, van kennismaking tot volwaardig jeugdbeschermer, eruit ziet. Je kunt de verschillende items openklappen om per stap te zien wat dat onderdeel inhoudt.

Introductie-app

Voordat jouw eerste werkdag bij ons start, krijg je toegang tot onze introductie-app. Daarin vind je alle relevante informatie over je eerste tijd bij Jeugdbescherming west. Bijvoorbeeld over hoe je je moet voorbereiden op je eerste werkdag, wie je opvangt en waar je wordt verwacht. Maar ook zaken als:

  • Praktische informatie, zoals de openingstijden van de kantoren, hoe je verlof aanvraagt en waar je terecht kunt.
  • Informatie over de organisatie zelf, zoals de organisatiestructuur, de vormen van begeleiding en hoe we aan je mentale vitaliteit werken.

Via de introductie-app krijg je stapsgewijs informatie toegestuurd tijdens het inwerken. Hoe verder je bent in het inwerkproces, hoe meer informatie beschikbaar komt in de app.

Start met 10-daagse opleiding

Bij een baan als jeugdbeschermer komen heel wat vaardigheden kijken. Tijdens de uitgebreide basisopleiding maak je kennis met de eerste stappen die nodig zijn om het vak van jeugdbeschermer onder de knie te krijgen. Je leert over het gezinsgericht werken, onze methode en het juridisch kader waarbinnen je werkzaam bent. Je krijgt voldoende handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.  De leerlijn, waarvan de 10-daagse een onderdeel is, loopt door gedurende twee jaar. De leerlijn bestaat uit verschillende trainingen die jou helpen om je het vak eigen te maken en op kwalitatieve wijze uit te voeren.

In de leerlijn staan deze belangrijke thema’s centraal:

 • gezinsgericht werken
 • de methodiek
 • samen met het gezin een plan maken
 • werken aan veiligheid
 • signalen van kindermishandeling en de meldcode
 • juridische kaders
jeugdopvang
pleegkind lachend

De eerste weken

Je wordt gekoppeld aan de collega’s uit je team. Gezamenlijk dragen ze zorg voor jouw inwerktraject. Dit doen ze niet alleen; zo helpt de gespreksbegeleider je op weg in het eigen maken van de methodiek, en heeft de begeleider persoonlijke ontwikkeling aandacht voor het leren. In de eerste periode loop je vooral mee met je collega’s. Je gaat onder andere mee naar een rechtszitting en met huisbezoeken bij gezinnen. Zo kun je je caseload rustig opbouwen en tegelijkertijd leren van je collega's. Hoe pakken ze een gesprek met een gezin aan? Hoe schrijf je een plan van aanpak? Reflectie speelt hierbij constant een rol. Wat heb je geleerd? Waar loop je tegenaan? En wat mag je nog verder ontwikkelen?

Verder groeien

In het eerste halfjaar ben je sterk gegroeid als jeugdbeschermer. Inmiddels heb je een (bijna) volwaardige caseload onder je hoede. Een pittige uitdaging, waarbij zeker in het begin ondersteuning gewenst is. Reflectie en jouw leer- en ontwikkelproces staan centraal. Zo ben je voldoende toegerust om de kinderen en jongeren zo goed mogelijk te begeleiden.

jeugdbescherming jeugdzorg
pleegkind klimmen

Persoonlijke ontwikkeling staat voorop

Je wilt de stap maken naar jeugdbeschermer. Natuurlijk moet je dan de juiste vaardigheden ontwikkelen om het vak te kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet. Omdat je werkt in situaties met grote complexiteit en je veel verantwoordelijkheid draagt, is het belangrijk dat jij jezelf goed kent. Persoonlijke ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden aan het werk als jeugdbeschermer: wie ben je als persoon? Waar liggen je talenten en hoe benut je die het beste in je werk? Wat kost je energie en wat geeft je energie? Wanneer je dit helder in beeld hebt, kun je vanuit zelfregie en een gezonde werkbalans invulling geven aan je dagelijkse werk. Vitaliteit en werkplezier zijn belangrijke thema’s binnen onze organisatie.

Begeleider persoonlijke ontwikkeling

Elke jeugdbeschermer krijgt bij de start van zijn dienstverband een begeleider persoonlijke ontwikkeling (BPO’er) toegewezen, die periodiek met je spreekt over je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt grip op je persoonlijke valkuilen en leert je sterke kanten beter benutten in je werk. Een voorbeeld: veel jeugdzorgwerkers hebben aan het begin moeite met feit dat ze zelf geen hulpverlener meer zijn, maar nu een coördinerende rol hebben; een regierol. Die omslag kan soms best een uitdaging zijn. Tijdens de gesprekken helpen we je graag hier je weg in te vinden. Wij vinden het belangrijk dat je tijd en ruimte krijgt om te leren. Dat betekent ook dat er soms dingen niet goed gaan, en dat is niet erg. We geloven dat dit hoort bij een leerproces. Door nauw samen te werken met collega’s borgen wij de kwaliteit van ons werk.

Aan het begin vinden de ontwikkelgesprekken wekelijks of tweewekelijks plaats. In de loop van het jaar kijken we samen welke frequentie aansluit op jouw behoefte.

pleegkind begeleiding
jeugdbeschermers

Op jouw eigen tempo

Hoe snel we je caseload opbouwen, hangt af van jouw ontwikkeling. Je doorloopt het traject in je eigen tempo. De meeste collega’s bouwen een volledige caseload op in een periode van zes tot acht maanden. Wanneer je de functie van jeugdbeschermer i.o. of ondersteunend jeugdbeschermer vervult bouw je (nog) geen eigen caseload op.

Ontwikkelassessment

Als je weet hoe je als persoon in elkaar zit, begrijp je beter waarom bepaalde dingen je makkelijk afgaan en je andere dingen als lastiger ervaart. Tijdens je start bij Jeugdbescherming west maak je daarom altijd eerst een ontwikkelassessment. Deze uitgebreide vragenlijst gaat in op je aard en aanleg en vormt het startpunt voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

pleegkind helpen
jeugdbescherming en begeleiding

Praktijkgericht leren en casuïstiekoverleg

De praktijk is de beste leermeester, het meeste leer je door met gezinnen te werken. Maar maak je geen zorgen: jouw directe collega’s zijn inhoudelijk nauw betrokken bij je werk. Tijdens het wekelijkse casuïstiekoverleg bespreken jullie de veiligheid in de gezinnen. Ook komen jullie waar nodig tot gezamenlijke besluitvorming. Daarnaast is er tijdens de casuïstiekvergaderingen tijd voor reflectie en kun je (ingewikkelde) situaties gezamenlijk bespreken.

Opleiding en training

Naast de basisleerlijn gedurende je eerste twee jaar volg je verschillende traingen, samen met je team. Hierin staat de behoefte van het team centraal. Door jouw eerdere werkervaring breng je veel kennis en kunde met je mee. We nodigen je van harte uit om jouw inzichten met je nieuwe collega’s te delen! Is er een overlap in de inhoud van de basisleerlijn en trainingen die je eerder hebt gevolgd? Dan bekijken we samen welke onderdelen van de basisleerlijn voor jou het relevantst zijn om te volgen.

jeugdopvang en begeleiding
pleeggezin ondersteunen

Begeleide intervisiegroep

Het werk als jeugdbeschermer kan confronterend zijn. Je zult tegen verschillende dingen aanlopen. Wees gerust: er zijn een hoop onderwerpen waar iedereen moeite mee heeft wanneer ze starten in dit vak. Denk aan thema’s als:

 • Omgaan met weerstand.
 • De dynamiek van het werk.
 • De complexiteit van het werk.
 • Samenwerking met ketenpartners.
 • Het dragen van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een kind of jongere.

De begeleide intervisiegroep helpt je om stil te staan bij deze thema’s en die te bespreken met collega’s. De intervisiegroep bestaat uit een aantal recent gestarte collega’s en vindt gedurende het eerste jaar één keer per 4-6 weken plaats. De sessies worden begeleid door één van onze coaches.

Periodiek overleg over jouw ontwikkelpad

Voor iedere nieuwe collega geldt dat je een mooie ontwikkeling door gaat maken in jouw eerste twee jaar als jeugdbeschermer. Omdat er veel gebeurt en je grote stappen maakt in je werk, vinden we het belangrijk om gezamenlijk te evalueren hoe je ontwikkeling verloopt. Elke 3 maanden heb je een overkoepelend gesprek met jouw teammanager, begeleider persoonlijke ontwikkeling en de gespreksbegeleider uit het team. We bespreken dan hoe jij het werken als jeugdbeschermer ervaart en hoe je ontwikkeling verloopt.

begeleiden van pleegkinderen
begeleiding jeugdbescherming

Extra coaching

Loop je ergens op vast tijdens je werk als jeugdbeschermer? Mogelijk word je geraakt door de complexiteit van het werk of word je geconfronteerd met eigen ervaringen. Als Jeugdbescherming west zijn we hier alert op: zien we dat je misschien meer ondersteuning nodig hebt? Dan zorgen wij daarvoor, bijvoorbeeld in de vorm van coaching. Onze interne coaches zijn zelf ook jeugdbeschermer (geweest) en weten precies hoe jouw dagelijkse praktijk eruitziet. De mogelijkheid tot coaching en de inhoud van deze trajecten wordt door onze jeugdbeschermers erg gewaardeerd!

Werknemers aan het woord

Elk kind, elk gezin is uniek, waardoor je kennis wordt vergroot over de verschillende problematieken. Je blijft lerende.

Jeugdbescherming west - Brigitte

Ik vind het fijn om te werken bij Jeugdbescherming west. Veel zaken zijn duidelijk en goed geregeld. Daarnaast staan collega’s klaar om elkaar te helpen en om te ondersteunen. Binnen jeugdbescherming west heb je ook veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Jeugdbescherming west - Lineesa

Jeugdbescherming west zie ik als een inspirerende werkgever, echt een lerende organisatie waarbij vanaf dag 1 aandacht is voor de ontwikkeling van de medewerkers. Er wordt regelmatig geëvalueerd: hoe de werkdruk is, hoe het werkplezier wordt ervaren. En dat vind ik erg belangrijk gezien het werkveld en wat er allemaal op ons af kan komen.

Jeugdbescherming west - Alper
 • jeugdbeschermers
 • aandacht voor het kind
 • jeugdbeschermers

Solliciteer direct

Word jij één van onze nieuwe collega's? Vul het sollicitatieformulier hieronder in!

Ben je op zoek naar een stage? Kijk dan op deze pagina!

Nog vragen? Stel ze aan