jeugdbescherming west
Terug naar overzicht

Jouw eerste jaar bij Jeugdbescherming west

Solliciteer nu
Johanneke van der Kooij

Als ervaren jeugdzorgwerker heb je al met diverse lastige gezinssituaties te maken gehad. Maar het gedwongen kader van Jeugdbescherming vraagt toch wat meer van je. Daarom vinden wij het belangrijk dat jij goed beslagen ten ijs komt. Vanaf dag 1 dat je bij ons binnenkomt krijg jij persoonlijke aandacht en de ruimte om te leren en te ontwikkelen. Van vakinhoudelijke trainingen tot persoonlijke begeleiding en coaching. Alles wat nodig is om jouw werk om een prettige manier te kunnen doen, en uit te groeien tot een stevige en professionele jeugdbeschermer die zijn vak verstaat! Dit is de focus van jouw eerste jaar als Jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming west.

Start met 10-daagse training

Bij het werk als jeugdbeschermer komen heel wat vaardigheden kijken, en heb je te maken met een juridisch kader. Tijdens de uitgebreide 10-daagse basistraining maak je kennis met de eerste stappen die nodig zijn om het vak van jeugdbeschermer uit te voeren. Je leert over de juridische procedures die bij de jeugdbescherming komen kijken en je krijgt voldoende handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.  De leerlijn, waar de 10-daagse een onderdeel van is, loopt door gedurende twee jaar. De leerlijn bestaat uit verschillende trainingen die jou helpen om je het vak eigen te maken en op kwalitatieve wijze uit te voeren. 

 

pleegkind lachend

Heb jij het in je?

Doe nu de test en kom erachter of er een echte jeugdbeschermer in jou schuilt.

Doe de test

Start en opbouwen caseload

Na het volgen van de 10-daagse start je met het begeleiden van een klein aantal gezinnen. We vinden het belangrijk dat jij hier de tijd voor krijgt, zodat je de gezinnen goed kan leren kennen. De opbouw van je caseload verspreiden we over een periode van 6 tot 7 maanden. Naast de rustige opbouw van je caseload ondersteunen we je in je leerproces met een begeleider persoonlijke ontwikkeling en intervisie met andere startende collega’s. 

Verder groeien

In het eerste halfjaar ben je sterk gegroeid als jeugdbeschermer en nu heb je een (bijna) volwaardige caseload onder je hoede. Een pittige uitdaging, waarvoor zeker in het begin ondersteuning gewenst is. Gelukkig doe je dit niet alleen, samen leren wij je het vak. Het reflecteren en jouw leer- en ontwikkelproces staan centraal. Zo ben je voldoende toegerust om de kinderen en jongeren die je hulp hard nodig hebben, zo goed mogelijk te begeleiden. 

Persoonlijke ontwikkeling staat voorop

Je wilt de stap maken naar jeugdbeschermer. Natuurlijk moet je dan de juiste vaardigheden verzamelen om het vak te kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet. Omdat je werkt in situaties met grote complexiteit en je veel verantwoordelijkheid hebt, is het belangrijk dat jij jezelf goed kent. Persoonlijke ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden aan het werk als jeugdbeschermer. Denk aan vragen als: Wie ben je als persoon? Waar liggen je talenten en hoe benut je die het beste in je werk? Wat kost je energie en welke dingen geven je energie? Heb je dit goed in beeld, dan kun je vanuit zelfregie en een gezonde werkbalans invulling kan geven aan je dagelijkse werk. Vitaliteit en werkplezier zijn voor ons belangrijke thema’s in de organisatie. 

Begeleider persoonlijke ontwikkeling

Elke jeugdbeschermer krijgt aan de start van zijn dienstverband een begeleider persoonlijke ontwikkeling (BPO’er), die periodiek met jou spreekt over je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt grip op je persoonlijke valkuilen en leert je sterke kanten beter te benutten in je werk. Een voorbeeld: veel jeugdzorgwerkers hebben aan het begin moeite met feit dat je niet zelf meer hulpverleent, maar dat je een coördinerende rol hebt, een regierol. De omslag hierin kan soms best een uitdaging zijn, hier helpen we je bij in de gesprekken.
Aan het begin zijn de ontwikkelgesprekken wekelijks of tweewekelijks. In de loop van het jaar kijken we samen welke frequentie jij het fijnst vindt. 

Ontwikkel-assessment

Als je weet hoe je als persoon in elkaar zit, begrijp je beter waarom bepaalde dingen je makkelijk afgaan en je andere dingen als lastiger ervaart. Daarom doe je bij je start bij Jeugdbescherming west altijd eerst een ontwikkelassessment. Deze uitgebreide vragenlijst gaat in op je aard en aanleg en vormt het startpunt voor jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Praktijkgericht leren en casuïstiekoverleg

De praktijk is de beste leermeester, dus je gaat het meeste leren door met gezinnen te werken. Maar maak je geen zorgen, jouw directe collega’s zijn inhoudelijk nauw betrokken bij je werk. Tijdens het wekelijkse casuïstiekoverleg bespreken jullie de veiligheid in de gezinnen. Ook komen jullie waar nodig tot gezamenlijke besluitvorming. Daarnaast is er tijdens de casuïstiekvergaderingen tijd voor reflectie en kun je (ingewikkelde) situaties gezamenlijk bespreken. 

Jeugdbeschermer aan het werk
jeugdopvang en begeleiding

Opleiding en training

Naast de basis leerlijn gedurende je eerste twee jaar, volg je ook samen met je team verschillende traingen. Hierin staat de behoefte van het team centraal. Door jouw eerdere werkervaring breng je ook veel kennis en kunde met je mee. We nodigen je van harte uit om deze kennis en kunde met je nieuwe collega’s te delen! Waar er een overlap zit in eerder gevolgde trainingen en de inhoud van de basisleerlijn, bekijken we samen welke onderdelen van de basisleerlijn voor jou het meest relevant zijn om te volgen. 

Begeleide intervisiegroep

Het werk als jeugdbeschermer kan confronterend zijn, je zult tegen diverse dingen aanlopen. En wees gerust: er zijn een hoop onderwerpen waar iedereen moeite mee heeft als ze starten in dit vak. Denk aan thema’s als:

  • Omgaan met weerstand;
  • De dynamiek van het werk;
  • De complexiteit van het werk;
  • Samenwerking met ketenpartners;
  • Het dragen van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een kind of jongere.

De begeleide intervisiegroep helpt je om stil te staan bij deze thema’s en die te bespreken met collega’s. De intervisiegroep bestaat uit een aantal recent gestarte collega’s en vindt gedurende het eerste jaar 1x per 4-6 weken plaats. De intervisie wordt begeleid door één van onze coaches.

 

Periodiek overleg over jouw ontwikkelpad

Voor iedere nieuwe collega geldt dat je een mooie ontwikkeling door gaat maken in jouw eerste jaar als jeugdbeschermer. Omdat er in dit jaar veel gebeurt en je grote stappen maakt in je werk, vinden we het belangrijk om gezamenlijk te evalueren hoe je ontwikkeling verloopt. Elke 3 maanden heb je een overkoepelend gesprek met jouw teammanager, begeleider persoonlijke ontwikkeling en de gespreksbegeleider uit het team. We bespreken dan hoe het is om te werken als jeugdbeschermer en hoe jouw ontwikkeling verloopt. 

Extra coaching

Loop je ergens op vast tijdens je werk als jeugdbeschermer? Mogelijk word je geraakt door de complexiteit van het werk of word je geconfronteerd met eigen ervaringen.  Wij zijn hier als Jeugdbescherming west alert op: zien we dat er mogelijk meer ondersteuning nodig is voor jou, dan kan organiseren wij dit. Bijvoorbeeld in de vorm van coaching. Onze interne coaches zijn zelf ook jeugdbeschermer (geweest) en weten precies hoe jouw dagelijkse praktijk eruitziet. De mogelijkheid tot coaching en de inhoud van deze trajecten wordt door onze jeugdbeschermers erg gewaardeerd!

jeugdbescherming