ondersteunen van pleegkinderen ondersteunen van pleegkinderen

Doorontwikkeling jeugdbeschermer

Solliciteer nu

Doorontwikkeling jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming west

Bij Jeugdbescherming west vinden we het belangrijk dat jij je ontwikkelt als professional. Daarom bieden we je de mogelijkheid om na een aantal jaar door te groeien naar andere functies of om extra taken op te pakken naast je functie als jeugdbeschermer. Denk aan een rol als zorgcoördinator of begeleider persoonlijke ontwikkeling (BPO’er). Maar ook doorgroeien naar een functie als teammanager of gedragswetenschapper is een optie.

Taakverrijking als jeugdbeschermer

Qua taakverrijking als jeugdbeschermer kun je denken aan de volgende rollen:

 • Begeleider persoonlijke ontwikkeling (BPO’er);
 • Vitaliteitsadviseur;
 • Gespreksbegeleider;
 • Zorgcoördinator;
 • Beleidsmedewerker;
 • Projectleider;
 • Flextrainer;
 • Een rol binnen het bedrijfsopvangteam (BOT);
 • Stagebegeleider.

Deze nevenrollen voer je uit naast je functie als jeugdbeschermer. Het aantal uren stemmen we samen af.  

digitaal en fysiek contact jeugdzorg
jeugdbescherming jeugdzorg

Begeleider persoonlijke ontwikkeling

Als begeleider persoonlijke ontwikkeling geef je startende collega’s ondersteuning bij hun leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Denk daarbij aan:

 • Samen met je collega zijn of haar valkuilen en kwaliteiten in kaart brengen.
 • Met je collega bespreken wat het werk met hem of haar doet. 

Je krijgt bovendien ook zelf ondersteuning door een interne coach. Zo beschik je over voldoende tools om je collega’s de juiste begeleiding te bieden.

Interne coach

Wanneer je als interne coach binnen Jeugdbescherming west aan de slag gaat, voer je de individuele coachtrajecten van professionals uit. Je taken zijn onder andere:

 • Het signaleren van knelpunten en ontwikkelingen gericht op leren, ontwikkelen en vitaliteit. Deze bespreek je met je HR-collega’s. Op deze manier kan de begeleiding worden afgestemd op de behoefte van je collega’s.
 • Je collega’s aanzetten tot blijvend leren en reflecteren;
 • Je collega’s helpen bij het krijgen van meer zelfvertrouwen en bewustwording;
 • Het begeleiden van de begeleiders persoonlijke ontwikkeling;
 • Geven van intervisiebijeenkomsten.

Voordat je aan de slag gaat als interne coach, geven we je natuurlijk genoeg handvatten. Zo leer je in een training verschillende coachingstechnieken.  

begeleider notities
hulp bieden aan pleeggezinnen

Gespreksbegeleider

Als gespreksbegeleider zorg je ervoor dat het methodegetrouw werken binnen het team geborgd is. Je draagt bij aan reflectie onder de teamleden en daarmee aan de professionalisering van het team. Je taken zijn onder andere:

 • Je collega’s coachen bij de vertaalslag van onze methodiek naar de praktijksituatie.
 • Nauw samenwerken met je teammanager en de gedragswetenschapper om de kwaliteit van het werken met de FPP-methodiek in het team en bij elke collega te vergroten en versterken.

Vitaliteitsadviseur

Bij Jeugdbescherming west vinden we het belangrijk dat er aandacht is voor de vitaliteit van de medewerkers. Het gaat daarbij om thema’s als beweging, mentale gezondheid, voeding en ontspanning. Per regio stellen we daarom ten minste één vitaliteitsadviseur aan. Als je bij ons werkt, is het mogelijk om vitaliteitsadviseur te worden. Dit betekent onder andere het volgende:

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor je collega’s op het gebied van fysieke belasting.
 • Je signaleert waar medewerkers behoefte aan hebben op het gebied van voeding, beweging en mentale gezondheid.
 • Je stimuleert collega's om hun vitaliteit te vergroten.
 • Je organiseert activiteiten op het gebied van onder andere voeding, beweging en ontspanning.
 • Je onderhoudt contact met de vitaliteitadviseurs van andere regio’s.
 • Je geeft advies aan je collega’s over vitaliteit. 
begeleiden van pleegkinderen
jeugdopvang

Het bedrijfsopvangteam

Als onderdeel van het bedrijfsopvangteam (BOT) vang je collega’s op die een situatie hebben meegemaakt die ze als ingrijpend hebben ervaren. Je gaat in gesprek met de betreffende collega, zodat hij of zij de gebeurtenis kan verwerken. Overigens begrijpen we dat je als lid van het BOT geen traumaspecialist bent. Als de gesprekken met je collega niet voldoende zijn, kun je hem of haar doorverwijzen naar een psycholoog.

Voordat je lid wordt van het bedrijfsopvangteam volg je een zogenoemde BOT-training. Daarbij leer je onder andere:

 • Hoe je je collega kunt opvangen na een nare of schokkende gebeurtenis.
 • Wanneer je iemand moet doorverwijzen.
 • Hoe je goed voor jezelf moet zorgen zonder overspoeld te raken door de nare verhalen van je collega’s. 
jeugdzorg

Talentontwikkelprogramma's voor teammanager en gedragswetenschapper

Binnen Jeugdbescherming west vinden we het belangrijk dat jij je talenten zoveel mogelijk kunt benutten. Daarom hebben we het zogenoemde talentontwikkelprogramma ontwikkeld. In een talentontwikkelingprogramma helpen we je om door te groeien naar de functies teammanager of gedragswetenschapper. In het programma volg je verschillende trainingen hiervoor. 

Teammanager

Naast het begeleiden van jouw team, heb je als teammanager een belangrijke rol binnen het wekelijks overleg, ook wel casuïstiekbespreking genoemd. Je taken zijn dan onder andere: 

 • Je bent verantwoordelijkheid voor de planning van de wekelijkse besprekingen over de casuïstiek en voor het organiseren van een agenda van de te bespreken zaken;
 • Je zorgt ervoor dat al je collega’s tijdig op de hoogte zijn van de te bespreken zaken;
 • Je maakt in het wekelijks overleg duidelijk wie wat doet;
 • Je zorgt ervoor dat alle gezinnen die door je team worden begeleid volgens de afgesproken frequentie worden besproken in de casuïstiekbespreking. Ook als er kernbesluiten moeten worden genomen, zorg je hiervoor. Denk aan het verlengen of stoppen van kinderbeschermingsmaatregelen. 
opvang van jeugd
jeugdbescherming meisje

Gedragswetenschapper: jouw rol

Doorgroeien naar gedragswetenschapper binnen Jeugdbescherming west is alleen mogelijk wanneer je een wo-master Pedagogische Wetenschappen, Jeugd- of Ontwikkelingspsychologie hebt afgerond. Als gedragswetenschapper heb je net als de teammanager een belangrijke rol in de wekelijkse casuïstiekbespreking. Je taken als gedragswetenschapper zijn onder andere:

 • Je zorgt ervoor dat zowel de acute als de blijvende veiligheid wordt besproken in de casuïstiekbespreking.
 • Je helpt jouw collega’s tot het komen van een goede probleemanalyse: wat is het gezinspatroon en wat zijn mogelijke onderliggende factoren die het patroon in stand houden?
 • Je adviseert jouw collega’s bij het omgaan met kinderen of ouders met specifieke gediagnosticeerde problematiek. Zoals ASS, ODD en LVB.
 • Je bekijkt wat er nodig is om tot een relevante diagnose van een jongere te komen en welke hulpverlening daarbij aansluit.

Gedragswetenschapper: talentontwikkelingprogramma

Jeugdbescherming west biedt aan jeugdbeschermers die gedragswetenschapswetenschapper willen worden een training. Deze training bestaat uit een aantal dagen en je leert daarin bijvoorbeeld over:

 • Groepsdynamica;
 • Motiverende gespreksvoering;
 • Effectieve besluitvorming;
 • Omgaan met weerstand.
opvang van pleegkinderen
begeleiden van pleegkinderen

Leven lang leren

Je weet inmiddels meer over de verschillende taken/nevenrollen die je naast je werk als jeugdbeschermer kunt oppakken. Ook zijn er een aantal doorgroeimogelijkheden, namelijk als teammanager en gedragswetenschapper. Daarnaast bieden we continu cursussen aan bij de Akademie. Zo kun je een leven lang blijven leren!

Solliciteer direct

Word jij één van onze nieuwe collega's? Vul het sollicitatieformulier hieronder in!

Ben je op zoek naar een stage? Kijk dan op deze pagina!

Nog vragen? Stel ze aan