jeugdbescherming west
Terug naar overzicht

Het wettelijk kader van de jeugdbescherming – wat houdt dit in?

Solliciteer nu
Johanneke van der Kooij
3 min

Als jeugdbeschermer doe je er alles aan om een kind in een zo veilig mogelijke omgeving te laten opgroeien. Hierin begeleid je ook de ouders. Je werkt altijd zoveel mogelijk vanuit de verbinding met de ouders en het kind.
Maar je hebt ook een bijzondere positie. Je hebt namelijk de mogelijkheid om juridische maatregelen te nemen binnen een gezinssituatie, omwille van de veiligheid van een kind. Bijvoorbeeld bij kindermishandeling. Die mogelijkheden vallen binnen het wettelijke kader, ook wel het ‘gedwongen kader’ genoemd. Maar wat houdt dat wettelijke kader van de jeugdbescherming nu eigenlijk in? En wat komt erbij kijken? Hier lees je meer.

Kinderbeschermingsmaatregelen

Een gezin komt bij ons terecht als de kinderrechter een maatregel voor kinderbescherming heeft uitgesproken. Zoals een ondertoezichtstelling. Dit houdt het volgende in: vanaf de dag dat de maatregel ingaat, voeden de ouders het kind of de jongere op onder verplichte begeleiding van een jeugdbeschermer. De jeugdbescherming wordt daarom ook wel ‘het gedwongen kader’ van de jeugdzorg genoemd. Gedwongen is een woord dat we liever niet gebruiken omdat we natuurlijk samen met het gezin aan de slag gaan, maar juridisch gezien heet het zo.

pleegkind lachend

Heb jij het in je?

Doe nu de test en kom erachter of er een echte jeugdbeschermer in jou schuilt.

Doe de test

Welke juridische middelen gebruik je als jeugdbeschermer?

Als jeugdbeschermer kom je regelmatig situaties tegen waarin de veiligheid van het kind in het geding is. Lukt het niet om de situatie met medewerking van de ouders te verbeteren, dan moet je als jeugdbeschermer wettelijk ingrijpen. Dat kan bijvoorbeeld met een schriftelijk verzoek aan de kinderrechter. Zo kan een kind bijvoorbeeld:

 • Ingeschreven worden op een school, als de ouders het hier niet over eens zijn.
 • Naar de kinderopvang, om daar te krijgen wat het thuis qua aandacht/ opvoeding mist.
 • Toestemming krijgen voor een medische behandeling, ook al zijn de ouders het niet eens over de ernst van de medische situatie van het kind.

Juridische vraagstukken als jeugdbeschermer

Als jeugdbeschermer kom je diverse juridische vraagstukken tegen. Bijvoorbeeld bij complexe echtscheidingen. Een aantal voorbeelden van vragen die de juridische afdeling zoal krijgt:

 • Wie heeft in deze casus het gezag?
 • Wat moet ik doen om het kind overgeplaatst te krijgen van pleeggezin A naar pleeggezin B?
 • Hoe moet ik correct reageren op deze ingewikkelde brief van moeder/vader, in juridische taal?
 • Moeder wil hulp voor het kind, vader niet. Hoe reageer ik hierop?
 • Hoe dien ik een verzoek in bij de kinderrechter?
jeugdbescherming jeugdzorg
bescherming van de jeugd

Wat leer je op juridisch gebied in je opleiding?

Bij het werk komen dus een hoop juridische vragen kijken, zoals je ziet. Maar wees gerust: je hoeft hier zelf geen antwoord op te weten. Om al jouw vragen te beantwoorden hebben we een afdeling Juridische Zaken, die jou ondersteunt in het werk. Tijdens de 10-daagse training aan het begin van jouw opleidingstraject, stellen onze juristen zich voor en vertellen ze wat ze zoal voor je doen. Ook loop je in je startperiode mee in een gesprek/rechtszitting van een ervaren collega, zodat je ziet hoe het er in de rechtbank aan toe gaat.

Wat doet de afdeling juridische zaken?

Onze juristen ondersteunen jou als jeugdbeschermer in het juridische gedeelte van je werk. Ze zijn hierin gespecialiseerd en krijgen elke dag vragen rondom rechtszaken en conflictsituaties. Je hoeft er dus niet bang voor te zijn om er alleen voor te staan. Voor algemene vragen en wat ingewikkeldere vragen kun je altijd bij juridische zaken terecht, dit kan op diverse manieren:

 • Helpdesk (telefonisch)
 • Inloopspreekuur
 • Via e-mail

Ook kan het bij complexe zaken wel eens gebeuren dat een moeder of vader een rechtszaak aanspant, met behulp van een advocaat. Ook in dit soort gevallen helpt de afdeling juridische zaken je. Je wordt gekoppeld aan een jurist, en diegene blijft dan voor langere tijd bij jouw zaak betrokken.

Werken als jeugdbeschermer: spannend werk

Kortom, als jeugdbeschermer heb je een bijzondere positie. Je kunt zaken in gezinssituaties afdwingen met juridische middelen om de duurzame veiligheid van het kind te waarborgen, maar liever doen we dit natuurlijk in samenspraak met het gezin Deze situaties maken jouw werk vaak spannend. Maar hoe complex je casus ook is: de afdeling Juridische Zaken staat voor je klaar. Je staat er in je werk als jeugdbeschermer dus nooit alleen voor!

hulp bieden aan pleeggezinnen